การกำหนดพื้นที่เวลาพิมพ์หน้าเว็บโดยใช้ CSS(CSS for print)

วันนี้หาวิธีที่จะทำให้เวลาพิมพ์หน้าเว็บได้สวยๆ จากหน้ารายงานสวยๆ ที่เราทำขึ้นมา  ค้นไปมาก็เจอคำสั่งที่ใช้ CSS ในการกำหนดพื้นที่ได้ว่าจะให้เห็นส่วนไหนบ้างเวลาใช้คำสั่งพิมพ์บนเบราเซอร์ ซึ่งคือคำสั่ง media print  นี่เอง ยกตัวอย่างการใช้เช่น

@media print {
    .page {    
        margin: 0;
        border: initial;
        border-radius: initial;
        width: initial;
        min-height: initial;
        box-shadow: initial;
        background: initial;
        page-break-after: always;
    }
    .noprint{display:none;}
}

 เราสามารถระบุ class เป็น display:none; ให้กับบริเวณที่เราไม่ต้องการให้แสดงตอนพิมพ์ได้  ส่วนด้านล่างเป็นตัวอย่างหน้าเว็บลองนำไปเล่นดูได้นะครับ

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <style>
        body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: #FAFAFA;
    font: 12pt "Tahoma";
}
* {
    box-sizing: border-box;
    -moz-box-sizing: border-box;
}
.page {
    width: 21cm;
    min-height: 29.7cm;
    padding: 2cm;
    margin: 1cm auto;
    border: 1px #D3D3D3 solid;
    border-radius: 5px;
    background: white;
    box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.subpage {
    padding: 1cm;
    border: 5px red solid;
    height: 256mm;
    outline: 2cm #FFEAEA solid;
}

@page {
    size: A4;
    margin: 0;
}
@media print {
    .page {
        margin: 0;
        border: initial;
        border-radius: initial;
        width: initial;
        min-height: initial;
        box-shadow: initial;
        background: initial;
        page-break-after: always;
    }
    .noprint{display:none;}
}
    </style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div><div class="noprint">top xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</div>
    <div class="book">
    <div class="page">
        <div class="subpage">Page 1/2</div>    
    </div>
    <div class="page">
        <div class="subpage">Page 2/2</div>    
    </div>
</div>
    </div>
    </form>
</body>
</html>

ผลลัพท์ที่ได้ก็ดังภาพนี้ละครับ

css for print website

Comments

comments