Category: CSS

ปรับแต่งหน้าเว็บด้วย CSS

css for print website

การกำหนดพื้นที่เวลาพิมพ์หน้าเว็บโดยใช้ CSS(CSS for print)

วันนี้หาวิธีที่จะทำให้เวลาพิมพ์หน้าเว็บได้สวยๆ จากหน้ารายงานสวยๆ ที่เราทำขึ้นมา ค้นไปมาก็เจอคำสั่งที่ใช้ CSS ในการกำหนดพื้นที่ได้ว่าจะให้เห็นส่วนไหนบ้างเวลาใช้คำสั่งพิมพ์บนเบราเซอร์ ซึ่งคือคำสั่ง media print นี่เอง