Category: Basic

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

error xml 0

แก้ปัญหาการตัดอักขระพิเศษในภาษาไทย

ปัญหานี้เกิดตอนที่ดึงข้อมูลมาทำ sitemap นี่แหละครับ เนื่องจากข้อมูลที่นำมาทำนั้นเป็นภาษาไทย ที่มีอักษร อักขระพิเศษ ที่ตรงกับรูปแบบของ xml ทำให้เกิดข้อผิดพลาดของโครงสร้าง xml