Category: Server

ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งาน Server

ตรวจสอบไอพี 0

อยากรู้ไอพีเครื่อง / ไอพีเซิฟเวอร์ (What is my IP)

มีอยู่ครั้งนึงเคยใช้งานเซิฟเวอร์ 3 ตัวซึ่งมีตัวนึงที่โดนเปลี่ยนหมายเลขไอพีนอก โดยเจ้าหน้าที่คนอื่นซึ่งมีผลต่อการดึงข้อมูลไปแสดงในเว็บ ซึ่งจะต้องรู้ไอพี วิธีหาเลขไอพี แบบเร่งด่วนคือเข้าเว็บ…