Category: Javascript

การเขียนโปรแกรมด้วย Javascript

การแปลงข้อความ string เป็นตัวเลขในจาวาสคริป 0

การแปลงสตริงเป็นตัวเลขในจาวาสคริป (Javascript convert string to int)

ปัญหาการใช้งานตัวแปลในจาวาสคริปอย่างนึงที่พบบ่อยเวลาที่จะทำการ บวก ลบ คูณ หาร คือตัวแปรที่เป็นสตริง จะต้องแปลงให้เป็นตัวเลขก่อนที่จะทำการบวกกัน

Javascript Reload / Refresh 0

คำสั่งโหลดหน้าเว็บใหม่ด้วย Javascript (Javascript Reload Page)

บางครั้งที่เราต้องการจะสั่งให้โหลดหน้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งโดยใช้จาวาสคริป (Javascript) จะมีคำสั่งโหลดหน้าเว็บที่มีลักษณะการทำงาน 2 แบบ

0

PHP การหมุนรูป (Rotate Image)

การหมุนรูปกรณีที่อัพโหลดรูปขึ้นเซิฟเวอร์แล้วรูปอาจจะเอียง ไม่ตรงตามที่เราต้องการ php มีฟังก์ชันในการหมุนรูปดังโค้ดตัวอย่าง