Category: Course

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมกับเรา programming2u

นายพิษณุ รวดเร็ว 0

ประวัติผู้สอน

จากประสบการณ์ทำงาน 3 ปีกว่า ที่ผมได้ทำงานในสายงานพัฒนาโปรแกรม ได้พัฒนาทั้งโปรแกรม Window Application , Web Appication , Mobile Appication โดยใช้ความรู้ภาษา ASP.NET ( VB , C# ) , PHP , Javascript , SQL , CSS ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้หน่วยงานหลายๆที่ได้ใช้งาน