ฟังก์ชัน C# หาวันสุดท้ายของเดือน

บันทึกอีกฟังก์ชันที่น่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับวันที่คือ ฟังก์ชันการหาวันที่สุดท้ายของเดือน เช่นหาวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายน คือ 30/06/2017 , วันที่สุดท้ายของเดือน ธันวาคมคือ 31/12/2017 เป็นต้น

การใช้งานในภาษา C# ดังนี้

DateTime last_date = Convert.ToDateTime(DateTime.DaysInMonth(report_date.Year, report_date.Month – 1).ToString() + "/" + (report_date.Month – 1).ToString() + "/" + report_date.Year);

ฟังก์ชัน C# หาวันที่สุดท้ายของเดือน

Comments

comments

You may also like...