ประวัติผู้สอน

นายพิษณุ รวดเร็ว

 

นายพิษณุ  รวดเร็ว

ประวัติการศึกษา
– คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
– 2011 – ปัจจุบัน  ตำแหน่ง Software  Engineer  ที่บริษัท อินเทลลิเน็ต จำกัด

       จากประสบการณ์ทำงาน 5 ปีกว่า ที่ผมได้ทำงานในสายงานพัฒนาโปรแกรม  ได้พัฒนาทั้งโปรแกรม  Window Application , Web  Appication , Mobile  Appication  โดยใช้ความรู้ภาษา ASP.NET ( VB , C# ) , PHP , Javascript , SQL , CSS ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้หน่วยงานหลายๆที่ได้ใช้งาน  ในการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล  คุยกับลูกค้า  เขียนโปรแกรม  และ traning ผู้ใช้งาน  ซึ่งผมชอบขั้นตอนสุดท้ายที่สุด  เพราะการได้สอน  ได้ถ่ายทอดผลงานที่เราทำ  มันเป็นสิ่งที่เราในฐานะโปรแกรมเมอร์ภาคภูมิใจในผลงานอย่างมาก  
       ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำงานที่บริษัท  เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานด้วย  ผมชอบสอนงาน  สอนการเขียนโปรแกรมให้พนักงานใหม่  จนรู้สึกว่าการได้ถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้มันเป็นความสุขส่วนหนึ่งในชีวิต  จึงเป็นที่มาของเว็บไซต์นี้ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มาตลอด  และตัวผมเองก็จะต้องเรียนรู้ยิ่งๆขึ้นไป  เพื่อนำสิ่งดีๆมาถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไป

 

Comments

comments

You may also like...

ใส่ความเห็น