การแปลงสตริงเป็นตัวเลขในจาวาสคริป (Javascript convert string to int)

       ปัญหาการใช้งานตัวแปลในจาวาสคริปอย่างนึงที่พบบ่อยเวลาที่จะทำการ บวก ลบ คูณ หาร คือตัวแปรที่เป็นสตริง  จะต้องแปลงให้เป็นตัวเลขก่อนที่จะทำการบวกกัน 

ตัวอย่างปัญหาเช่น

           var x = "2";      // อาจจะรับค่าตัวแปรมาใส่ในตัวแปร x ก็ได้
           var y = "3";
           var result = x + y;
           alert("ผลลัพธ์ คือ " + result);     // ผลที่ได้จะเป็น 23  ซึ่งที่ถูกต้องควรจะเป็น 5 

การแปลงข้อความ string เป็นตัวเลขในจาวาสคริป

ดังนั้นมาดูฟังก์ชันในจาวาสคริปกัน  ว่าจะมีวิธีการแปลงสตริงเป็นตัวเลขแบบไหนได้บ้าง

1. ใช้คำสั่ง  parseInt(ตัวแปร)  เช่น   var result = parseInt(x) + parseInt(y);
2. ใช้คำสั่ง  Number(ตัวแปร)   เช่น   var result = Number(x) + Number(y);
3. ใส่เครื่องหมาย + ไว้ด้านหน้าตัวแปร เช่น var result = (+x) + (+y);

เพียงแค่นี้ก็จะสามารถเปลี่ยนตัวแปรที่เป็นสตริงให้เป็นตัวเลขได้แล้ว  จะได้ผลลัพธ์ดังรูป

การแปลง string เป็นตัวเลข

Comments

comments

You may also like...

ใส่ความเห็น