คำสั่งโหลดหน้าเว็บใหม่ด้วย Javascript (Javascript Reload Page)

บางครั้งที่เราต้องการจะสั่งให้โหลดหน้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งโดยใช้จาวาสคริป (Javascript) จะมีคำสั่งโหลดหน้าเว็บที่มีลักษณะการทำงาน 2 แบบ คือ

1. โหลดหน้าเว็บจาก Server ใหม่เลย ได้แก่คำสั่ง  
    – location.reload(true); 

2. โหลดหน้าเว็บจากแคช(Cache) ที่มีของเบราซ์เซอร์ ได้แก่คำสั่ง
    – 
location.reload();
    – location.reload(false);
    – window.location = window.location;

 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการโหลดรูปใหม่นั่งเอง
Javascript Reload / Refresh

Comments

comments

You may also like...

ใส่ความเห็น