programming2u

การแปลงข้อความ string เป็นตัวเลขในจาวาสคริป 0

การแปลงสตริงเป็นตัวเลขในจาวาสคริป (Javascript convert string to int)

ปัญหาการใช้งานตัวแปลในจาวาสคริปอย่างนึงที่พบบ่อยเวลาที่จะทำการ บวก ลบ คูณ หาร คือตัวแปรที่เป็นสตริง จะต้องแปลงให้เป็นตัวเลขก่อนที่จะทำการบวกกัน

Database Restoring 0

ปัญหาเวลา Restore Database แล้วขึ้นว่า Restoring…

ปัญหา Restore Database เกิดจากบางทีเราสร้างฐานข้อมูลหลายตัวเพื่อทดสอบในงานเดียวกัน เวลาที่เอาตัวที่สร้างทีหลังไป Restore ก็จะทำให้ตัวฐานข้อมูลที่สร้างตัวแรกเกิด Restoreing… ค้างอยู่

Javascript Reload / Refresh 0

คำสั่งโหลดหน้าเว็บใหม่ด้วย Javascript (Javascript Reload Page)

บางครั้งที่เราต้องการจะสั่งให้โหลดหน้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งโดยใช้จาวาสคริป (Javascript) จะมีคำสั่งโหลดหน้าเว็บที่มีลักษณะการทำงาน 2 แบบ

ตรวจสอบไอพี 0

อยากรู้ไอพีเครื่อง / ไอพีเซิฟเวอร์ (What is my IP)

มีอยู่ครั้งนึงเคยใช้งานเซิฟเวอร์ 3 ตัวซึ่งมีตัวนึงที่โดนเปลี่ยนหมายเลขไอพีนอก โดยเจ้าหน้าที่คนอื่นซึ่งมีผลต่อการดึงข้อมูลไปแสดงในเว็บ ซึ่งจะต้องรู้ไอพี วิธีหาเลขไอพี แบบเร่งด่วนคือเข้าเว็บ…

0

PHP การหมุนรูป (Rotate Image)

การหมุนรูปกรณีที่อัพโหลดรูปขึ้นเซิฟเวอร์แล้วรูปอาจจะเอียง ไม่ตรงตามที่เราต้องการ php มีฟังก์ชันในการหมุนรูปดังโค้ดตัวอย่าง